mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkół Technicznych i Handlowych
im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej
Rok szkolny 2017/2018